• Kontaktinformation
 • Suomeksi
 • På svenska
 • In English
 • Sámegillii
Skechers SandalsPerformance Run Neutral Sunfest 400 Go Aj3L54SRcq
 • Koti
 • Om LPA
 • Pensionsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Stipendiater
 • Arbete och hälsa
 • Avbytarservice
> Pensionsförsäkring > LFÖPL-pensionsförsäkring > Försäkringsförutsättningar
 • Om LPA
 • Pensionsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Stipendiater
 • Arbete och hälsa
 • Avbytarservice
 • Ta kontakt
 • Begäran om kontroll av personuppgifter

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för en jordbrukare som bedriver gårdsbruk på en brukningsenhet med minst fem LFÖPL-hektar åker och skog. Dessutom måste jordbrukarens årliga LFÖPL-arbetsinkomst vara minst 3 900 euro (2019).

En skogsägare försäkras om skogen omfattar minst fem LFÖPL-hektar. Det betyder minst 50 hektar skog i södra Finland, minst 75 hektar i mellersta Finland eller 100 hektar i norra Finland.

Försäkringen är obligatorisk för en fiskare som beskattas för fiskeinkomsten och vars årliga arbetsinkomst är minst 3 900 euro (2019).

En renskötare som utför renskötselarbete för egen eller renbeteslagets räkning hör till försäkringen om hans eller hennes årliga arbetsinkomst är minst 3 900 euro (2019).

En jordbrukares familjemedlemmar som bor på gården och arbetar där mot lön är försäkringsskyldiga. Om lön inte betalas kan försäkringen baseras på familjemedlemmens arbetsinsats.

Pensionstagare som arbetar i lantbruket hör till den obligatoriska försäkringen om villkoren för försäkringen uppfylls. För ålderspensionärer är försäkringen ändå alltid frivillig.

Olycksfallsförsäkring
Till en obligatorisk LFÖPL-försäkring hör automatiskt också en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Den ersätter olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbetet och yrkessjukdomar som beror på detta arbete.

Den som har arbetsskadeförsäkringen kan också teckna en To The Holes Shoes How Be Running Can Here's Much In Extra Put Your LA4Rj5OFLA-fritidsförsäkring som ersätter olycksfall i privathushållet och i fritidssysselsättningar.

Uppdaterad 27.12.2018
 • Utskriftsversion
 • Suomeksi