• Kontaktinformation
 • Suomeksi
 • På svenska
 • In English
 • Sámegillii
Celebrities WearUseOr Who Own New 890 Running Balance Shoe ARL4j53q
 • Koti
 • Om LPA
 • Pensionsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Stipendiater
 • Arbete och hälsa
 • Avbytarservice
> Pensionsförsäkring > LFÖPL-pensionsförsäkring > Försäkringsförutsättningar

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för en jordbrukare som bedriver gårdsbruk på en brukningsenhet med minst fem LFÖPL-hektar åker och skog. Dessutom måste jordbrukarens årliga LFÖPL-arbetsinkomst vara minst 3 900 euro (2019).

En skogsägare försäkras om skogen omfattar minst fem LFÖPL-hektar. Det betyder minst 50 hektar skog i södra Finland, minst 75 hektar i mellersta Finland eller 100 hektar i norra Finland.

Försäkringen är obligatorisk för en fiskare som beskattas för fiskeinkomsten och vars årliga arbetsinkomst är minst 3 900 euro (2019).

En renskötare som utför renskötselarbete för egen eller renbeteslagets räkning hör till försäkringen om hans eller hennes årliga arbetsinkomst är minst 3 900 euro (2019).

En jordbrukares familjemedlemmar som bor på gården och arbetar där mot lön är försäkringsskyldiga. Om lön inte betalas kan försäkringen baseras på familjemedlemmens arbetsinsats.

Pensionstagare som arbetar i lantbruket hör till den obligatoriska försäkringen om villkoren för försäkringen uppfylls. För ålderspensionärer är försäkringen ändå alltid frivillig.

Olycksfallsförsäkring
Till en obligatorisk LFÖPL-försäkring hör automatiskt också en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Den ersätter olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbetet och yrkessjukdomar som beror på detta arbete.

Den som har arbetsskadeförsäkringen kan också teckna en 4 Hurricane Saucony Iso Fitness Shoes Womens Running GreyStart Nw8n0PkXOOFLA-fritidsförsäkring som ersätter olycksfall i privathushållet och i fritidssysselsättningar.

Uppdaterad 27.12.2018
 • Utskriftsversion
 • Suomeksi

Kontaktinformation

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Norrskensparken 2
02100 Esbo

LPA
PB 16, 02101 ESBO
 
Kundtjänst, växel 029 435 11
LPA:s e-tjänster

Tjänster

Om LPA
Pensionsförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Stipendiater
Arbete och hälsa
Avbytarservice

Kontakta oss

LPA-ombudsmän

Sök jobb hos oss

Adressändring

Ge respons

Fakta

 • Blanketter
 • Publikationer
 • Statistik
 • Årsredovisning