• Kontaktinformation
 • Suomeksi
 • På svenska
 • In English
 • Sámegillii
Store Online Clothingamp; Accessories Asics Sports Buy WHIYED29
 • Koti
 • Om LPA
 • Pensionsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Stipendiater
 • Arbete och hälsa
 • Avbytarservice
> Pensionsförsäkring > LFÖPL-pensionsförsäkring > Försäkringsförutsättningar
 • Om LPA
 • Pensionsförsäkring
  • LFÖPL-pensionsförsäkring
   • Försäkringsförutsättningar
    • Obligatorisk försäkring
    • Frivillig försäkring
   • Vem försäkras
   • LFÖPL-arbetsinkomsten
   • Hur du tecknar försäkring
   • Försäkringspremien
   • Förändringar på gården
   • Befrielse från försäkringen
   • Shoes Stability Edition Best Nike 2019 Running H9WEIYD2
   • Anmäl utbetalda löner till inkomstregistret
  • Running For Style Life Men Adidas Shoes And KJc3l1TF
  • Arbetspensioner
  • Pensionsutdrag
  • Rehabilitering
  • LPA-sjukdagpenning
  • Grupplivförsäkring
  • Avträdelsestöd
  • Räknare
  • Att söka ändring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Stipendiater
 • Arbete och hälsa
 • Avbytarservice
 • Ta kontakt
 • Begäran om kontroll av personuppgifter

LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för en jordbrukare som bedriver gårdsbruk på en brukningsenhet med minst fem LFÖPL-hektar åker och skog. Dessutom måste jordbrukarens årliga LFÖPL-arbetsinkomst vara minst 3 900 euro (2019).

En skogsägare försäkras om skogen omfattar minst fem LFÖPL-hektar. Det betyder minst 50 hektar skog i södra Finland, minst 75 hektar i mellersta Finland eller 100 hektar i norra Finland.

Försäkringen är obligatorisk för en fiskare som beskattas för fiskeinkomsten och vars årliga arbetsinkomst är minst 3 900 euro (2019).

En renskötare som utför renskötselarbete för egen eller renbeteslagets räkning hör till försäkringen om hans eller hennes årliga arbetsinkomst är minst 3 900 euro (2019).

En jordbrukares familjemedlemmar som bor på gården och arbetar där mot lön är försäkringsskyldiga. Om lön inte betalas kan försäkringen baseras på familjemedlemmens arbetsinsats.

Pensionstagare som arbetar i lantbruket hör till den obligatoriska försäkringen om villkoren för försäkringen uppfylls. För ålderspensionärer är försäkringen ändå alltid frivillig.

Olycksfallsförsäkring
Till en obligatorisk LFÖPL-försäkring hör automatiskt också en OFLA-arbetsskadeförsäkring. Den ersätter olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbetet och yrkessjukdomar som beror på detta arbete.

Den som har arbetsskadeförsäkringen kan också teckna en Shoes Zalando uk Running Saucony Type co A Competition Bluecitron 4AR5jLq3OFLA-fritidsförsäkring som ersätter olycksfall i privathushållet och i fritidssysselsättningar.

Uppdaterad 27.12.2018
 • Utskriftsversion
 • Suomeksi